h
4 augustus 2021

SP Hardenberg opent meldpunt over de WMO

Foto: Lisanne Oldenkamp / Foto

De wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hieronder valt ook de huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken.

Lees verder
28 juli 2021

Buurten in de gemeente Hardenberg

Foto: Lisanne Oldenkamp / Foto

Regelmatig gaat de SP de buurt in. Dit doen we niet zomaar. De SP gelooft dat je met de mensen in contact moet staan om zinnige dingen te zeggen.
Politiek moet zijn met de mensen. 

Lees verder

SP begint afdeling in Hardenberg

De Socialistische Partij krijgt een lokale afdeling voor de gemeente Hardenberg. Er is inmiddels een lokaal bestuur gevormd en op vrijdag 29 januari kwam het landelijke partijbestuur langs om te kijken en een gesprek te voeren.

[De Toren, 30 Januari 2021]

Lees verder

Pagina's